Autoridades

Autoridades

Presidente 2011-Setiembre 2017

Dr. Daniel Liguori

Presidente actual

Andrés Erro

Vice Presidente  

Esc. María Monza

Directivo  Martin Trueba

Directivo Aldo Barreiro